Väistyvän pj:n tervehdys


Vuodet vierivät nopeasti. Vuodesta 2012 olen saanut luotsata Kuusankosken Ampumaseuraa, upeaa vuonna 2019 60 vuotta täyttävää yhdistystä. Nämä vuodet ovat olleet hyvin mielen-kiintoisia. Paljon on tehty ja seuran kasvot ovat hyvin eri näköiset kuin vuosikymmenen alussa.

Aloittaessani puheenjohtajuuden toimimme vielä Voikkaan kalliosuojassa, mutta hyvin pian aloimme etsiä uusia helpommin saavutettavia tiloja. Uusi paikka löytyi Puhjonmäen väestösuojasta
ja neuvottelujen jälkeen vuokrasopimus kaupungin kanssa allekirjoitettiin 14.12.2012. Seuran upeat talkoolaiset aloittivat työn.Vuoden 2013 loppupuolella voitiin ihailla heidän kättensä jälkeä. Todella ammattimaista työtä. Puhjonmäen ilma-aserata oli valmiina ottamaan vastaan ammunnan
harrastajat.
Vuoden 2013 aikana neuvoteltiin myös UPM:n kanssa Ojakorven uudesta vuokrasopimuksesta. Ojakorpi on sopimuksen mukaan seuran käytössä ainakin 14.10.2023 saakka, jolloin nyt
voimassa oleva vuokrasopimus päättyy. Kun otetaan vielä Tyrri huomioon ja parin viime vuoden aikana suoritetut SIUS-tulostuslaitteiden hankinnat, puitteet ovat varsin hyvällä tasolla.

Uudistuminen on vaatinut seuralta taloudellista panostamista, mutta tyytyväisenä voin todeta, että sekin on onnistunut ilman seuran velkaantumista. Siitä kiitos lankeaa hyvin monelle taholle eikä vähiten niille, jotka ovat jaksaneet uhrata iltojaan ja viikonloppujaan seuran järjestämien
kisojen parissa. Ne ovat olleet ja tulevat olemaan seuralle erittäin tärkeitä.

Olemme menestyneet myös urheilullisesti. Erityisesti nuoret ovat kahmineet vuosien aikana erilaisia mitaleja niin SM- kisoissa kuin muissakin kilpailuissa. Pohja menestykselle luodaan
jo ampumakoulussa, ja sen jälkeisinä vuosina. Seuran toiminnan tavoitteissa painottuu vahvasti edellytysten luominen jokaiselle ampumisesta kiinnostuneelle lajin harrastajalle, sekä huipputason kilpaurheilujaksi kehittymisen mahdollistaminen. Tuon tavoitteen toteutumisen kannalta on ollut onnellista, että olemme saaneet seuraan innostuneita, lahjakkaita ammunnasta kiinnostuneita nuoria ja seurasta on löytynyt innostuneita itseään kehittäviä ohjaajia ja opastajia.

Kuusankosken Ampujat on menestyvä nykyaikainen urheiluseura. Jättäessäni puheenjohtajan tehtävät kiitän kaikkia seuran jäseniä, joiden kanssa olen saanut viedä tätä seuraa ja urheilua eteenpäin. Toisaalta tiedän, että paljon on vielä kesken.
Toivotankin uudelle puheenjohtajalle Aulikki Kylliäiselle innostusta, positiivista otetta ja menestystä toimissaan seuran ja sen jäsenten parhaaksi.
Martti Purmonen


Uuden puheenjohtajan sana


KuusA:n edustusampujat ovat menestyneet monessa lajissa ja monissa ikäsarjoissa vuonna 2017. Onnittelut kaikille menestyjille!

Seuratoiminnan jatkuvuuden kannalta nuorisotyö ja ampumakoulutoiminta ovat ensiarvoisen tärkeitä – kiitos aktiiveille jotka nämä mahdollistavat.

Seuramme haluaa tarjota harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia lajiin ja ikäsarjaan katsomatta kaikille ampumaharrastuksesta kiinnostuneille niissä lajeissa joihin seuramme käytössä
olevat ampumaradat antavat mahdollisuuden.

Seura ja urheiluharrastus tarvitsee toimiakseen ampumaharrastajien lisäksi tekijöitä monille eri asioille harjoitusiltoina, kilpailuissa ja harrastajien taustalla, toivotamme kaikki taustajoukot tervetulleeksi mukaan toimintaamme, myös te olette tärkeitä mahdollistajia toiminnallemme.

Viime vuoden aikana olen nähnyt erittäin positiivisena jaostojen välisen yhteistoiminnan kehittymisen niin kilpailujen järjestämisessä kuin rataolosuhteíden kehittämisessä. Jatketaan
sitä - yhteistoimintaa tarvitaan jatkossakin. SIUS-laitteet ovat mahdollistaneet mm. vuosien 2017-2018 Nuorten 50 m kiväärin SM-kisojen järjestämisen Tyrrissä. Tyrrin ampurata on Suomen parhaimmistoa kokonaisolosuhteiltaan ja nyt myös 50 m kivääriradan ratalaitteiston osalta, pidetään huoli että näin on jatkossakin ja mietitään mahdollisuuksia kehittämiseen.

Toivottavasti muistamme kaiken tämän tekemisen ja kehittämisen keskellä tämän olevan harrastuksemme, jonka tarkoituksena on tuottaa onnistumisen kokemuksia, mukavaa yhdessäoloa ja rentoutumista arjen haasteista.
Jatkamme seuratoimintamme kehittämistä - yhteistyössä positiivisella ilmeellä vuoteen 2018.

Hyviä laukauksia kaikille ampumaharrastajille!


Aulikki Kylliäinen
Puheenjohtaja