Ohjeita osallistujille

Kuusankosken Ampujat toivottaa ampumaurheilijat tukijoukkoineen tervetulleiksi Kouvolaan ja Tyrrin ampumakeskukseen osallistumaan kansalliseen 50m kiväärin kilpailuun.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi olemme tehneet radalla liikkumiseen ja oleskeluun rajoituksia, joiden tarkoituksena on turvata kilpailuun osallistuville urheilijoille turvalliset kilpailuolosuhteet.

Toivomme kaikilta kilpailussa jollakin tavalla mukana olevilta henkilöiltä positiivista suhtautumista rajoituksiimme. Edellytämme kaikkien radalla liikkuvien henkilöiden noudattavan toimitsijoiden antamia ohjeita sekä huolehtivan hyvin omasta käsihygieniastaan ja riittävistä turvaetäisyyksistä.

Ohjeita kilpailijoille

 • Kilpailussa noudatetaan Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailutoiminnan yleissääntöjä ja ohjeita sekä kiväärin lajisääntöjä ja kilpailun järjestäjän antamia ohjeita.

 • Lisäksi sovelletaan viranomaisten ja Suomen Ampumaurheiluliiton antamia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tarkistathan voimassaolevat alueelliset suositukset ja toimit niiden mukaan.


Koronaohjeistus!

 • Tulethan radalle vain täysin terveenä!

 • Huolehdithan käsihygieniasta ja turvaväleistä kilpailun aikana.

 • Kilpailualueella voivat liikkua vain urheilijat ja toimitsijat. sekä tukisarjoissa ampuvien kilpailijoiden avustajat.

 • Urheilijat voivat liikkua ampumaradan kilpailualueella alueella vain oman kilpasuorituksensa ja ampumaeränsä aikana.

 • Ennen erän alkua on mahdollista oleskella valmistautumisalueella ja käyttää kilpailijoille ja toimitsijoille varattuja sosiaalitiloja.

 • Ampujien on mahdollista siirtyä varusteineen kilpailualueelle, kun toimitsijat antavat siihen luvan. Erien välissä toimitsijat desinfioivat kilpailijoiden käyttämät näyttölaitteet ja ohjauspalikat.

 • Kun lupa kilpailualueelle siirtymiseen on annettu, ampujien suositellaan vievän varusteensa suoraan omalle ampuma-paikalleen ja jäävän sinne odottamaan ammunnanjohtajan lupaa varusteiden asettamiseksi ampumapaikalle. 

 • Yleisö, huoltajat ja valmentajat käyttävät radalle sisäänkäyntiä C ja oleskelevat kilpailun aikana 50m kivääriradan katsomossa heille varatulla alueella.

 • Kisakanttiinissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä.

 • Käytäthän myös tarvittaessa kasvomaskia! Erityisesti suosittelemme kasvomaskin käyttöä kahviossa tapahtuvan palkintojenjaon aikana.


Ilmoittautuminen ja kisakanslia

 • Kilpailuun Ilmoittautuminen tapahtuu Tyrrin ampumaurheilu- keskuksen kahviossa.

 • Kisakansliassa urheilijat ilmoittautuvat ja esittävät kilpailulisenssin, kilpailumaksu maksetaan ensisijaisesti pankkikortilla.

 • Ilmoittautuminen ja kilpailumaksut maksetaan ensimmäiseen kilpailusuoritukseen ilmoittauduttaessa.

 • Ilmoittautumispiste toimii myös infopisteenä kilpailujen aikana.

 • Epäselvissä tilanteissa ota yhteys kilpailun tiedottajaan Kari Piipposeen puh. 040 70406653.


Ase- ja varustetarkastus

 • Aseiden ja varusteiden ennakkotarkastusta ei tehdä.

 • Koronaviruspandemian vuoksi kilpailun aikana ei myöskään järjestetä urheilijoille mahdollisuutta vapaaehtoiseen aseiden ja varusteiden ennakkotarkastukseen ennen kilpailua.

 • Huolehdithan itse, että aseesi ja varusteesi ovat sääntöjen mukaiset!


Radat ja ampumapaikat

 • Kaikki kilpailut ammutaan elektronisiin Sius Ascor -taululaitteisiin.

 • Ampujien on mahdollista siirtyä varusteineen kilpailualueelle sisäänkäyntien A ja B kautta, kun toimitsijat antavat siihen luvan.

 • Kilpailualueelle ampujat pääsevät vasta edellisen erän ampujien poistuttua ja toimitsijoiden desinfioitua kilpailijoiden käyttämät näyttölaitteet ja ohjauspalikat.

 • Kilpailualueelta ampujat poistuvat ulos rata-alueelta käyttäen sisäänkäyntejä A ja B.

 • Kun lupa kilpailualueelle siirtymiseen on annettu, ampujien suositellaan vievän varusteensa suoraan omalle ampumapaikalleen ja jäävän sinne odottamaan ammunnanjohtajan lupaa varusteiden asettamiseksi ampumapaikalle. 

 • Ampujat kutsutaan ampumapaikoille viimeistään 30min ennen erän alkua. Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 15 min ennen erän alkua.

 • Ampujan ollessa kilpailun aikana ampumapaikalla ei turvalippua tarvitse käyttää aseessa, ellei ammunnanjohtaja toisin määrää. Ampumapaikkaan kuuluu myös ampujan takana oleva penkki, jossa ampuja voi kesken kilpailusuorituksen levätä ja istua.

 • Asentokilpailussa asentojen vaihdon aikana aseessa on käytettävä turvalippua.

 • Ampujan lopettaessa kilpailun tai ilmoittaessa poistuvansa ampumapaikalta kesken kilpailun tulee turvalippu asettaa aseeseen.


Virallinen tulos-/ilmoitustaulu

 • Virallinen tulos- ja ilmoitustaulu sijaitsee Tyrrin huoltorakennuksen B-sisäänkäynnin kahvion puoleisella seinustalla.


Tulokset

 • Ampujan ei tarvitse kuitata kilpailutulostaan suorituksensa päätteeksi, epäselvyydet laukauksen arvossa on kiistettävä heti laukauksen jälkeen nostamalla käsi ylös.

 • Kaikki tulokset ovat nähtävissä virallisella ilmoitustaululla ja 50m kivääriradan katsomon ilmoitustaululla.


Palkintojenjako

 • Palkintojenjaot suoritetaan n. 30min erien päättymisen jälkeen. Jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan tavarapalkinnoilla.

 • Palkintojenjaot suoritetaan kahviossa, muistathan kasvomaskin!


Opasteet

 • Opastus 6-tieltä.
 • Tyrrin ampumakeskus, 45410 Utti
  Koordinaatit 60.8876 26.9105


Pysäköinti

 • Ampumaurheilukeskuksen alueelta löytyy hyvin pysäköintitilaa.
 • Pysäköithän niin, ettet aiheuta haittaa tai estettä muille radan käyttäjille.


Aseiden ja varusteiden säilytyspaikka

 • Kilpailupaikalla ei ole mahdollisuutta säilyttää aseita tai varusteita.


WC, pukeutumis- ja peseytymistilat

 • WC, pukeutumis- ja peseytymistilat ovat kilpailijoiden käytettävissä ampumaradan huoltorakennuksessa (rajoitetut tilat), osa pukuhuoneista on Puolustusvoimien käytössä.

 • Huoltajien, valmentajien ja muiden tukijoukkojen käytettävissä ovat wc-tilat, joihin kulku pistooliradan ja kahvion välistä.


Kisakahvio

 • Sijaitsee huoltorakennuksen kahviotiloissa.
 • Kahvio-ostosten maksamiseen toivotaan ensisijaisesti käytettävän pakkikortin lähimaksua.
 • Tarjolla: voileipiä, makeaa kahvileipää, kahvia ja virvoitusjuomia.
  Lämmintä ruokaa tarjolla rajoitetusti lauantaina ja sunnuntaina.

         

Ensiapu

 • Ampumaradalla on ensiapupakkaus kisakansliassa.
 • Hätätapauksissa puh. 112